Federal Aviation Administration jako amerykańska instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej podawana była przez Komisję Europejską oraz EUROCONTROL w ostatnich latach za przykład dla dostawców usług żeglugi powietrznej w Europie. Wskazywano na stosunkowo niskie koszty oraz obsługę dużej liczby lotów w podobnej wielkości przestrzeni powietrznej.Ostatnie kilka lat pokazuje jednak, że wieloletnie ograniczenia inwestycyjne oraz ograniczenia organizacyjne spowodowane corocznymi trudnościami z sfinansowaniem z budżetu federalnego bieżącej działalności oraz procesu szkolenia personelu spowodowały, że sytuacja staje się coraz bardziej poważna i wymaga rozpoczęcia reformatorskich działań.W kontekście obecnych problemów finansowania działalności FAA wydaje się iż niezależność finansowa europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (ANSP), w tym PAŻP w Polsce, jest rozwiązaniem pozwalającym na znacznie lepsze dopasowanie kosztów działalności do potrzeb użytkowników przestrzeni. Coroczne konsultacje stawek pozwalają na wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie.Od 2007 roku w Stanach Zjednoczonych brakuje zmodernizowanego prawa lotniczego. Przez ten czas Kongres uchwala jedynie przejściowe zasady, które pozwalają na ciągłe finansowanie FAA. Agencja kilkukrotnie stawała już w obliczu odcięcia federalnych funduszy.źródło: http://www.pasazer.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.