Jednocześnie z dniem 31 lipca 2013 roku Panu Krzysztofowi Kapisowi zostały powierzone obowiązki Prezesa PAŻP do czasu powołania Prezesa PAŻP.Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak odwołał z dniem 29 lipca 2013 r. Pana Macieja Rodaka ze stanowiska Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 4 w związku z ust. 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Krzysztof Kapis:

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.W latach 2010 – 2013 Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.W 2006 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.W latach 2003 – 2006 Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Prawnych, a następnie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.Członek wielu organizacji lotniczych, m.in. przedstawiciel Polski w Single Sky Committee (organie doradczym Komisji Europejskiej), członek zespołu EASA Evaluation Team, ekspert w High Level Group przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Leave a Reply

Your email address will not be published.