Od początku roku 2016 ARO (Air Traffic Services Reporting Office) w Polsce dysponują wspólnym systemem do przetwarzania planów lotów. Niezależnie od lokalizacji Biura Odpraw Załóg, z którym nastąpi połączenie, składający plan lotu będzie mógł:

– zgłosić plan lotu,

– wprowadzić zmiany do już istniejącego planu,

– uzyskać wiedzę o statusie jego przetwarzania oraz

– skorzystać z informacji lotniczej.Połączenia telefoniczne będą równomiernie dystrybuowane w sposób automatyczny pomiędzy Biura Odpraw Załóg. Jednakże, w przypadku nawiązania połączenia z ARO, będzie istniała możliwość przekierowania rozmowy do wybranego BOZ.Kolejną nowością jest wprowadzenie od 28 kwietnia br. jednego numeru faxu – 22 574 71 88 – na które wysyłane mają być formularze zgłaszanego planu lotu. Podobne rozwiązanie będzie obowiązywało dla planów lotu nadsyłanych e-mailem. Uruchomiony zostanie jeden adres e-mail: aro@pansa.pl, na który zgłaszający będą mogli nadsyłać wypełnione formularze.Jednocześnie przypominamy o umieszczaniu na formularzu składanego planu lotu czytelnego i aktualnego numeru kontaktowego. Usprawni to kontakt z nadawcą w przypadku wątpliwości.W przypadku pytań prosimy o kontakt z wybranym Biurem Odpraw Załóg.ARO w POLSCE

Tel: 22 574 71 73

Fax: 22 574 71 88

e-mail: aro@pansa.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.