Magdalena Jaworska specjalizuje się w planowaniu i realizacji wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych, kierowaniu instytucjami zarządzającymi i wydatkującymi środki unijne i budżetowe, zarządzaniu zmianą.

Od września 2014 roku pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Finansowo-Administracyjnych. W latach 2008-2014 jako zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała za realizację największego w historii programu budowy dróg i autostrad o wartości ponad 100 mld złotych, współfinansowanego, między innymi, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko oraz w ramach PPP, a także za wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz podyplomowych studiów na kierunku integracja europejska – prawo UE na Uniwersytecie Maastricht i Uniwersytecie Warszawskim, kończy MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek Rady Nadzorczej PKP PLK. W latach 2003-2005 członek Rady Nadzorczej w Krakowskim Parku Technologicznym, a w latach 2005-2007 członek, a następnie Wiceprzewodnicząca, Rady Nadzorczej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wcześniej m.in. Dyrektor Generalny w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Leave a Reply

Your email address will not be published.