Poza pracownikami Departamentu Ochrony i Ułatwień i Biura Spraw Obronnych ULC, w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, portów lotniczych, Polskich Linii Lotniczych „LOT”, Policji, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Zakres szkolenia obejmował procedury zapobiegania wystąpieniu sytuacji kryzysowej, redukowania jej skutków, a także projektowanie oraz realizację fazy przygotowawczej na zaistnienie kryzysu poprzez planowanie, ćwiczenia i szkolenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Omawiano również sposoby bezpośredniego reagowania na wystąpienie sytuacji kryzysowej i metody powrotu do stanu sprzed kryzysu.Źródło: ULC

Leave a Reply

Your email address will not be published.