Celem wezwania jest przeprowadzenie badań / działań demonstracyjnych w celu identyfikacji rozwiązań umożliwiających bezpieczną integrację dronów , we wszystkich rodzajach przestrzeni powietrznej.Wezwanie ma związek z przyjętą podczas Konferencji (23-24.11.2016 ) „Deklaracją Warszawską”, która potwierdziła potrzebę podjęcia pilnych działań dotyczących przestrzeni powietrznej, w szczególności w zakresie tworzenia rozwiązań dla operacji na małej wysokości ( “U-space”).Termin na składnie projektów mija 22 marca 2017 r.Na stronie KE znajdują się szczegółowe informacje odnośnie przewidywanego dofinansowania, zakresu tematycznego projektów, a także kryteriów ich oceny:Odnośnik do strony Komisji Europejskiej

Leave a Reply

Your email address will not be published.