Dziękując za kolejny rok bardzo dobrej współpracy Aeroklubu Polskiego i PAŻP, prezes Krzysztof Banaszek podkreślił szczególne znaczenie Aeroklubów przygotowaniu kadr dla lotnictwa zarówno pilotów, jak też personelu zapewniającego bezpieczeństwo lotów i żeglugi powietrznej na ziemi. PAŻP będzie kontynuowała wykorzystanie imprez lotniczych oraz zawodów gromadzących wielu uczestników i publiczność do działań promujących pracodawcę, bezpieczeństwo latania i przede wszystkim zawód kontrolera ruchu lotniczego, umożliwiając uczestnikom zapoznanie się z wymaganiami i wstępne testy kompetencyjne.Rok 2013 upływa pod znakiem wprowadzonych przed sezonem letnim zmian w przestrzeni powietrznej, z których wiele przygotowano na wniosek środowiska GA. Ponadto od kwietnia 2013 roku w Polsce dopuszczono formalnie stosowanie sensora GPS jako elementu wykorzystania GNSS w nawigacji i procedurach podejścia do lądowania. Kolejne prace nad optymalizacją przestrzeni powietrznej będą kontynuowane w roku 2013 zgodnie z formalnym procesem konsultacji opisanym w wydanym w tym celu AIC oraz przy wykorzystaniu serwisu internetowego uruchomionego na stronach www.pansa.pl.Prezes Krzysztof Banaszek poprosił również, by piloci GA składali plany lotu, co pozwoli na jeszcze lepszą obsługę lotów przez służby FIS, a także podkreślił gotowość personelu FIS do zamykania planów lotu z powietrza zgodnie z zapisami AIP.

Zaproszeni na rozpoczęcie Zgromadzenia goście zostali uhonorowani reprodukcjami karty z Kroniki AP opisującej zdobycie pucharu Gordon-Bennetta po raz pierwszy przez polską załogę w roku 1933.Więcej informacji:

http://www.aeroklub-polski.pl/

Sukcesy Polaków w zawodach o Puchar Gordon Bennetta:

http://airbot.net/Dodatkowe informacje i dokumenty:

Proces konsultacji: http://demopansa.pl/

AIC: http://demopansa.pl/OPS/

FIS: http://www.fis.pansa.pl/

Doc 9432 – Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej

Leave a Reply

Your email address will not be published.