Na te pytania odpowiedzi udzielali paneliści, wśród których znaleźli się:

• Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa RP;

• Dagmar Grossmann – założyciel Central Europe Private Aviation, CEPA (Czechy);

• Darryl Wilkins – specjalista ds. Publikacji Technicznych, General Dynamics UK Limited (Wielka Brytania);

• Philippe Liénard – główny dyrektor wykonawczy, AELIS Group (Słowacja);

• Brendan Lodge – dyrektor Rozwoju Biznesowego, JetBrokersEurope (Wielka Brytania);

• Jan Pamuła – prezes zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.;

• Marcin Piróg – prezes zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT;

• Giovanni Rebecchi – dyrektor ds. Planowania Strategicznego i Rozwoju Biznesu, SAVE S.p.A. (Włochy).Moderator panelu – Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zaprezentował aktualne informacje o ruchu lotniczym w Polsce oraz prognozy dotyczące rozwoju tego rynku. W swojej prezentacji omówił obecnie realizowane w Polsce projekty lotniskowe i strukturę lotnisk na tle sieci połączeń kolejowych. Z krynicką prezentacją Krzysztofa Banaszka – prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej można się zapoznać tu.W dyskusji poruszano kwestie:

– Konkurencyjności transportu lotniczego na krótkie i średnie odległości a rozwój sieci kolei dużych prędkości w Europie i w Polsce;

– Liberalizacji rynku transportu lotniczego w Europie – Idea Otwartego Nieba;

– Roli przewoźników niskokosztowych w rozwoju rynku;

– Liczby lotnisk i ich rozmieszczenia / Sieć TEN-T UE;

– Wsparcia rozwoju lotnisk środkami publicznymi;

– SATS – Smal Aircraft Transport System jako jedno z przyszłych rozwiązań transportu lotniczego.W toku dyskusji paneliści doszli do dziewięciu wniosków:1. Ostatnie lata pokazują pozytywny wpływ deregulacji polskiego rynku lotniczego w szczególności w odniesieniu do nowych rodzajów usług lotniczych takich jak Business Aviation.2. W najbliższych latach trwać będzie rozwój portów regionalnych i lokalnych. Biorąc pod uwagę wielkość rynku i rosnącą mobilność obywateli, ich docelową liczbę można oszacować na ok. 15-20.3. W Polsce powinien być jeden hub, dwa lotniska ponadregionalne oraz kilkanaście lotnisk regionalnych i lokalnych.4. Z punktu widzenia rozwoju przewoźnika sieciowego kluczowe jest zwiększenie oferty połączeń z kilku lotnisk regionalnych do hubu, który jest realizowany w Warszawie i rozwój siatki lotów w Europie i międzykontynentalnych.5. Tworzenie lotnisk regionalnych i lokalnych powinno być uwarunkowane planem biznesowym określającym możliwości finansowania inwestycji a także pokrycia bieżących kosztów operacyjnej działalności.6. Konieczne staje się przyjęcie strategii rozwoju sieci lotnisk, która pomoże w ich racjonalizacji oraz określi udział Państwa w procesie tworzenia i utrzymania tej sieci.7. Rozwój sieci lotnisk i transportu lotniczego będzie, w ciągu najbliższych ok.20 lat w nieznacznym stopniu ograniczony przez rozwój kolei dużych prędkości w Polsce.8. Rosnąć będzie rynek usług Business Aviation i Air Taxi oraz sprzedaż samolotów zapewniających tego typu usługi, dla których konieczne będzie rozwijanie sieci lotnisk lokalnych.9. Rozwój europejskich przewoźników sieciowych i utrzymanie obecnej części rynku globalnego, uzależniony jest między innymi od znoszenia barier i regulacji, które pogarszają sytuację przewoźników europejskich na rynku globalnym.Zarówno w kuluarach całego forum XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy jak i w trakcie panelu lotniczego stawiano pytanie: jak spowolnienie, które dało się odczuć w polskich sierpniowych statystykach przełoży się na całoroczne statystyki ruchu lotniczego?Jak na to pytanie w krynickim studio TVNCNBC odpowiedział Krzysztof Banaszek można zobaczyć tu

Statystyki ostatnich tygodni pokazują, że liczba obsługiwanych operacji lotniczych pokrywa się z wynikami z roku 2011 a notowane w poprzednich miesiącach nawet kilkunastoprocentowe wzrosty stopniały do przedziału od zera procent do ok. 2 procent.Więcej w informacji Ruch lotniczy obsługiwany w FIR Warszawa w ostatnich tygodniach

Leave a Reply

Your email address will not be published.