Zgodnie z opracowanym przez Agencję długoletnim planem szkoleniowym dla nowych adeptów sztuki kontrolerskiej, w tym roku zorganizujemy jeszcze dwa takie nabory. Wszyscy kandydaci przejdą kilkuetapowe postępowanie, a wybrani – specjalistyczne szkolenia, które zgodnie z nowymi zasadami będą prowadzone przy udziale i nadzorze ekspertów praktyków – wieloletnich kontrolerów ruchu lotniczego – powiedziała Prezes PAŻP Magdalena Jaworska.Zmiany przeprowadzone w ośrodku szkolenia i w PAŻP przyspieszą proces przygotowania i wdrożenie nowych kontrolerów ruchu lotniczego do pracy w Agencji. W tym celu zweryfikowano programy szkoleniowe, dokonano ich aktualizacji do obowiązujących wymagań krajowych i międzynarodowych. Wdrożony został też plan szkolenia na lata 2015-2019, którego powstanie poprzedzono analizą zasobów ludzkich i technicznych niezbędnych do jego realizacji. Przede wszystkim zaś opracowano i wdrożono harmonogramy szkolenia symulatorowego, rozbudowana została też baza symulatorowa.W tej chwili w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (ATS) trwają kursy dla 53 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego, zakwalifikowanych jeszcze w ramach zeszłorocznych naborów. Ponadto do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego przygotowuje się 47 praktykantów, posiadających licencję S-ATCL (Student -Air Traffic Controller License). Po przeprowadzeniu wszystkich planowanych na rok 2015 naborów, w których pozyskanych ma być około 80 nowych słuchaczy, pod koniec 2015 roku w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma kształcić się blisko 200 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.W 2015 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powiększy skład swoich kontrolerów o 35 osób, w latach 2016-2018 planowane jest pozyskanie dalszych 160 pracowników z licencją KRL. Docelowo do 2019 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powinna wyszkolić i zatrudnić ponad 170 nowych kontrolerów ruchu lotniczego.Następny nabór na przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego odbędzie się do czerwca tego roku, kolejny na jesieni. Kandydaci na kontrolerów ruchu lotniczego muszą odznaczać się szczególnymi kompetencjami i cechami, które predysponują ich do tego zawodu. Dlatego poszukiwane są osoby z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, wyróżniające się ponadprzeciętną decyzyjnością i spostrzegawczością, potrafiące szybko kojarzyć fakty i odznaczające się odpornością na stres. Ich predyspozycje sprawdzane są przez komisję rekrutacyjną złożoną z kontrolerów ruchu lotniczego i przedstawicieli Ośrodka Szkolenia Personelu ATS.Szczegółowe informacje na temat naborów w zakładce: Kariera

Leave a Reply

Your email address will not be published.