W przypadku pytań dotyczących procedury wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów prosimy o kontakt z Panem Pawłem Zagrajkiem, pzagrajek@ulc.gov.pl ; +48 520 73 45; + 48 600 323 968.Podmioty ubiegające się o powołanie na Koordynatora Rozkładów Lotów zobowiązane są przesłać swoje zgłoszenie w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni kalendarzowych od daty publikacji ww. komunikatu (liczy się data wpływu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego) na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa.http://www.ulc.gov.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.