Doktor nauk technicznych Politechniki Śląskiej.

Wykładał na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

W latach 1990–1995 zajmował stanowisko wicewojewody katowickiego. Z jego inicjatywy powstało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, które pod jego nadzorem doprowadziło do uruchomienia i rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego “Katowice” w Pyrzowicach.W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję doradcy ministra transportu i gospodarki morskiej. Zasiadał w licznych radach nadzorczych w tym w Polskich Linii Lotniczych LOT.W latach 1998-2001 jako ekspert Sejmowej Komisji Transportu i Łączności oraz doradca kolejnych ministrów transportu i gospodarki morskiej uczestniczył m.in. w opracowaniu projektu prawa lotniczego. Od 7 listopada 2005 do 6 maja 2006 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie do 3 grudnia 2007 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu. Był inicjatorem i współautorem ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Ostatnio zaangażowany był w tworzenie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.