Pod treścią dokumentu podpis złożyli rektor-komendant AON gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek i prezes PAŻP dr Krzysztof Banaszek.Porozumienie określa relacje obu instytucji w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz szeroko rozumianego wspierania i propagowania edukacji z zakresu żeglugi powietrznej. Szczegółowo współpraca obejmować będzie m.in. wspólne badania w obszarze zarządzania przestrzenią powietrzną, powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych, współorganizację lub uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, wspólne publikacje w periodykach naukowych, prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie żeglugi powietrznej, organizowanie praktyk studenckich oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.Źródło:

http://www.aon.edu.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.