W trakcie roboczego spotkania prowadzonego przez pana Macieja Rodaka – Zastępcę Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w obecności między innymi pana Zbigniewa Sałka -Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów Unijnych, omówiono szereg zagadnień o istotnym znaczeniu dla efektywności współpracy cywilno-wojskowej. Były to między innymi zagadnienia dotyczące pozyskiwania przez PAŻP – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych – danych z wojskowych stacji radiolokacyjnych, oraz kwestie związane ze współużytkowaniem terenów będących we własności MON w celu posadowienia urządzeń radionawigacyjnych PAŻP.Pan Zbigniew Sałek – Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Unijnych przedstawił plany rozwoju infrastruktury w celu sprostania wyzwaniom wynikających ze wzrostu natężenia ruchu lotniczego i konsolidacji na rynku usług lotniczych.Inspektor Sił Powietrznych – gen. dyw. pil. Jan Śliwka zapewnił o wsparciu i woli dalszej współpracy w zakresie realizacji wspólnych zadań na rzecz bezpiecznego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników.Goście PAŻP, zapoznali się z pracą kontrolerów ruchu lotniczego na poszczególnych stanowiskach operacyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.