Unikatowy zakres oferty szkoleniowej WSOSP jako uczelni wyższej w skali ogólnokrajowej stwarza możliwość takiego ujednolicenia systemów szkolenia aby zarówno wojskowi jak i cywilni absolwenci “Szkoły Orląt” gotowi byli do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach operujących w dziedzinie transportu lotniczego. Dlatego istotnym punktem rozmów było przedstawienie przez kadrę naukowo-dydaktyczną WSOSP szczegółowych informacji o planach i strategii funkcjonowania uczelni w perspektywie najbliższych lat.Obie strony zdecydowały podjąć wspólne działania w obszarze zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz uzyskiwania przez personel lotniczy wymaganych kwalifikacji potwierdzonych przez stosowne władze.Częścią specjalną spotkania było omówienie szkolenia symulatorowego realizowanego w “Szkole Orląt”, inicjatyw dydaktycznych i operacyjnych oraz wspólnych projektów naukowo-badawczych w tym organizacji praktyk studenckich dla nowych adeptów sztuki kontrolerskiej WSOSP w ośrodkach PAŻP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.