Wstępne wrześniowe dane statystyczne pokazują spadek europejskiego ruchu lotniczego o 3 procent względem września roku ubiegłego. W ubiegłym miesiącu europejski ruch lotniczy zmniejszył się o 1,2 procent w porównaniu z sierpniem roku ubiegłego.EUROCONTROL zaktualizowała swoją siedmioletnią (2012 –2018) prognozę ruchów lotniczego. Jako przyczynę obniżenia prognozy podaje się: bardzo wysokie ceny ropy naftowej, słabsze perspektywy gospodarcze i inne niekorzystne wydarzenia.Prognoza przewiduje na 2012 rok spadek ruchu lotniczego o 1,5 %. W przyszłym roku prognozowany jest „płaski wzrost”. W ostatnim roku prognozy na europejskim niebie obsłużonych będzie 11,1 miliona lotów.IATA skorygowała w dół swoje wcześniejsze prognozy na 2012 r. W maju IATA zapowiadała, że straty europejskich przewoźników wyniosą 900 milionów euro, poprzednia marcowa prognoza mówiła o stratach zaledwie 450 mln euroObecne IATA przewiduje, że europejscy przewoźnicy lotniczy stracą w 2012 roku – 1,2 miliarda dolarów.


Leave a Reply

Your email address will not be published.