Wrocławska nieruchomość jest jedną z przewidzianych do przekazania PAŻP na podstawie zapisów ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, oraz klasyfikacji zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego.Usytuowana na oddanej w wieczyste użytkowanie nieruchomości inwestycja stworzy lepsze warunki dla rozwoju lotnictwa cywilnego w tym regionie.Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.