Pozostałe statki powietrzne mogą w uzasadnionych przypadkach wykonywać loty

w rejonie ograniczeń po uzyskaniu zezwolenia z Centrum Operacji Powietrznych, tel. +48 22 682 8766, +48 22 682 8373, faks +48 22 682 8223.


1) TRPP Kraków

Termin: 18.04.2010r. – 06.00 – 20.00 UTC

Granice rejonu:

Granice poziome: (WGS 84)

Koło o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych:

50°03’16″N 019°56’13″E

Granice pionowe:

górna granica: FL 095

dolna granica: GND

2) TRPP Warszawa

Termin: 17.04.2010r. – 06.00 – 20.00 UTC

21.04.2010r. – 06.00 – 16.00 UTC

Granice rejonu:

Granice poziome: (WGS 84)

Koło o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych:

52°14’29″N 021°00’46″E

Granice pionowe:

górna granica: FL 095

dolna granica: GND
Informacja o wprowadzeniu ww. rejonów TRPP zostanie opublikowana w postaci NOTAM.
Ponadto na wniosek Biura Ochrony Rządu wprowadzono:

– rejon tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej (TRPP) nad m. Warszawa,

w którym obowiązuje zakaz wykonywania lotów wszystkich typów statków

powietrznych z wyjątkiem:

1) statków powietrznych wykonujących stałe loty komunikacyjne;

2) statków powietrznych ratowniczych oraz lotnictwa państwowego.

Termin: od 16.04.2010r. – godz. 00.01 UTC

do 18.04.2010r. – godz. 23.59 UTC

Granice rejonu:

Granice poziome: (WGS 84)

Koło o promieniu 2 km i środku w punkcie o współrzędnych 52°14’27″N

021°00’43″E

Granice pionowe:

górna granica: FL 075

dolna granica: GND

– rejon tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej (TRPP) nad m. Kraków,

w którym obowiązuje zakaz wykonywania lotów wszystkich typów statków

powietrznych z wyjątkiem:

1) statków powietrznych wykonujących stałe loty komunikacyjne;

2) statków powietrznych posiadających status HEAD;

3) statków powietrznych ratowniczych oraz lotnictwa państwowego.

Termin: 18.04.2010r. – 00.01 – 23.59 UTC

Granice rejonu:

Granice poziome: (WGS 84)

Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych 50°03’15″N

019°55’42″E

Granice pionowe:

górna granica: FL 095

dolna granica: GND

Informacja o wprowadzeniu ww. rejonów TRPP zostanie opublikowana w postaci

NOTAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.