Podczas spotkania, połączonego z prezentacją zmodernizowanej sali operacyjnej, omówiono najważniejsze kwestie dotyczące działalności operacyjnej Agencji oraz wyzwań stojących przed PAŻP w zakresie jej funkcjonowania w ramach Jednolitej Przestrzeni Europejskiej – Single European Sky (SES).Dyrektor Generalny EUROCONTROL przekazał podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na rzecz kształtowania systemu wspólnej paneuropejskiej przestrzeni powietrznej.W toku dyskusji Prezes PAŻP potwierdził olbrzymie znaczenie inicjatywy Jednolitej Przestrzeni Europejskiej dla krajów UE, która zmierza do zmniejszenia defragmentacji i ograniczeń w przepustowości przestrzeni powietrznej oraz zwiększenia wydolności służb żeglugi powietrznej na poziomie ogólnoeuropejskim.Przedmiotem rozmów były także kwestie udziału Agencji w projektach Centralised Services (CS) oraz możliwości świadczenia przez EUROCONTROL usług związanych z opłatami portowymi czy wdrażaniem zmian w systemach zarządzania ruchem lotniczym.Prezes Krzysztof Kapis wyraził zainteresowanie dalszym, aktywnym udziałem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w pracach systemowych związanych z określaniem przyszłości europejskiej przestrzeni powietrznej, a także współpracy z EUROCONTROL w projektach Centralised Services.Prezes PAŻP zaprezentował plany rozwoju Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczące działalności operacyjnej i pozaoperacyjnej, między innymi w zakresie dalszej modernizacji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną oraz realizacji projektów rozwojowo – badawczych w ramach uczestnictwa we wspólnej inicjatywie SESAR Joint Undertaking.

Wizyta Dyrektora Generalnego EUROCONTROL była także okazją do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Związków Zawodowych Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.