Przez pierwsze jedenaście miesięcy tego roku, PAŻP obsłużył 597,8 tys. operacji lotniczych, tj. o 7,1 procent więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku, najlepszym dotychczas dla polskiej przestrzeni powietrznej. Wyniki po 11 miesiącach br. są też o 9,2 proc. wyższe niż w ub.r.Wliczając operacje GA (głównie wielokrotne podejścia), PAŻP obsłużyła dotychczas rekordową liczbę 651 tys. operacji.Możliwości polskich lotnisk regionalnych pod względem liczby obsługiwanych operacji kontroli ruchu lotniczego wynikają z tzw. zadeklarowanej pojemności, która w zależności od lotniska wynosi od 6 do 10 operacji na godzinę, a w niektórych przypadkach może sięgać kilkunastu operacji (dla Warszawy zadeklarowana pojemności wynosi ponad 30 operacji/h).Po zrealizowaniu inwestycji, które obecnie są prowadzone przed Euro 2012, możliwości operacji na głównych lotniskach regionalnych wzrosną do około 20/h, ocenia PAŻP. W szczególności chodzi o budowę dróg kołowania, dróg szybkiego zejścia i zwiększenie liczby stanowisk postojowych.Efektywne wykorzystanie wszystkich polskich lotnisk regionalnych jest szczególnie ważne, ponieważ – zgodnie z Rozporządzeniem WE 1794/2006 – wysokość opłaty za obsługę tzw. nawigacji do startu i lądowania (nawigacji terminalowej – TNC) jest tym niższa, im większa jest liczba wykonywanych na lotniskach operacji, na którą rozkładają się koszty utrzymania infrastruktury.Tymczasem, jak zaznaczył Krzysztof Banaszak prezes PAŻP, zdarzają się na polskich lotniskach godziny, w których nie jest wykonywana żadna operacja lotnicza, a dość częsta jest sytuacja, kiedy przez kilka godzin wykonywane są 2-3 operacje lotnicze na godzinę, przy operacyjnych możliwościach lotniska wynoszących nawet kilkanaście operacji na godzinę.Zakładając, że lotniska regionalne (bez Warszawy) czynne byłyby tylko 18 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu, ich możliwości operacyjne obsługi operacji lotniczych wynoszą obecnie około 600 tys. w roku. Natomiast przy założeniu pracy lotnisk regionalnych przez 24 godziny na dobę, te możliwości rosną do ok. 790 tys. operacji.PAŻP informuje też, że w tym roku średnie opóźnienie przypadające a operację lotniczą zmaleje w Polsce do ok. 0,7 minuty/lot. W polskiej przestrzeni powietrznej generowanych jest jedynie 2,5 proc. wszystkich opóźnień, jakie w 2011 r. powstały w całej przestrzeni Europy.http://logistyka.wnp.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.