Zebrane dane potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia nt. poziomu ruchu lotniczego na polskich lotniskach, tj.:

• Zwiększone godzinowe przepustowości, maksymalne dopuszczalne liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), wystarczyły do obsługi ruchu związanego z meczami EURO 2012 nawet w dniach spotkań piłkarskich. Mimo dużego dobowego poziomu ruchu, w żadnym wypadku nie zanotowano przekroczenia przepustowości lotnisk w ujęciu godzinowym.

• Ruch lotniczy związany z EURO 2012, w rozumieniu procentowego wzrostu ruchu, jest bardziej widoczny na lotniskach regionalnych niż w stołecznym porcie lotniczym.Największy przyrost liczby operacji lotniczych w miastach-gospodarzach EURO2012 w okresie fazy grupowej turnieju miał miejsce na lotnisku w Gdańsku i wyniósł ponad 80% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mniejszą dynamikę wzrostu zanotowano na lotniskach w Poznaniu (ponad 60%), Wrocławiu (blisko 50%) i Warszawie (ponad 17 %) w porównaniu do tego samego okresu 2011 roku.Po zakończeniu fazy grupowej EURO 2012 można powiedzieć, że zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura lotnisk w miastach-gospodarzach oraz reorganizacja polskiej przestrzeni powietrznej zwiększyły możliwości operacyjne lotnisk w stopniu wystarczającym do płynnej i efektywnej obsługi znacznie zwiększonego ruchu lotniczego. Na żadnym z lotnisk nie zostały przekroczone zakładane przepustowości, a ruch lotniczy został sprawnie obsłużony przez PAŻP zarówno dzięki wydajnej i efektywnej pracy personelu, jak też wykorzystaniu wyposażenia i rozwiązań organizacyjnych.Dane w pliku PDF przedstawiają liczbę operacji (startów i lądowań) lotniczych obsłużonych w poszczególnych dniach.

Dane przedstawione zostały w porównaniu do tych samych dni 2011 roku. W przedstawionych statystykach ujęty został ruch IFR (opracowanie PAŻP na podstawie danych EUROCONTROL).

Leave a Reply

Your email address will not be published.