Powołanie nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Od lewej: dyrektor generalna MIB Małgorzata Kuźma, szef Gabinetu Politycznego Łukasz Smółka, prezes PAŻP Janusz Niedziela, wiceprezes PAŻP Paweł Młynarczyk i wiceminister Jerzy Szmit.***Paweł Młynarczyk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w obszarach zarządzania, ekonomii, finansów, prawa zamówień publicznych oraz wdrożeń rozwiązań informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym.Pracę zawodową rozpoczął w firmie doradczej Ernst & Young. Współpracował z instytucjami oraz firmami o zasięgu krajowym i międzynarodowym, między innymi: AIG, grupa Raiffeisen, grupa Ahold, Zarząd Pałacu Kultury i Nauki.Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.