W ramach tej implementacji, w AIP Polska zostały opublikowane nowe procedury NPA RNAV GNSS, dotyczące dziesięciu lotnisk kontrolowanych. Są to: Bydgoszcz EPBY, Gdańsk EPGD, Kraków EPKK, Katowice EPKT, Lublin EPLB, Poznań EPPO, Rzeszów EPRZ, Warszawa EPWA, Wrocław EPWR oraz Zielona Góra EPZG.

W przypadku procedur RNAV dla lotniska w Rzeszowie udostępnienie procedur nastąpi po zakończeniu trwającego właśnie remontu drogi startowej. Natomiast procedury RNAV dla lotnisk w Krakowie i Katowicach zostaną dopuszczone do użytkowania operacyjnego po zatwierdzeniu wszystkich działań wynikających z procesu zarządzania jakością związanego z wdrażaniem instrumentalnych procedur lotu, co powinno nastąpić w najbliższych dniach.Zobacz listę europejskich lotnisk dysponujących opartymi o nawigację satelitarną, instrumentalnymi procedurami podejścia do lądowania:

http://www.essp-sas.eu/Publikacja dwudziestu jeden procedur NPA RNAV GNSS to pierwszy etap projektu, który docelowo ma objąć wszystkie lotniska kontrolowane na wszystkich kierunkach dróg startowych, także tych obecnie nieoprzyrządowanych.

Istotną korzyścią wynikającą z operacyjnego wdrożenia procedur GNSS jest możliwość optymalizacji istniejącej struktury naziemnych pomocy radionawigacyjnych.Zgodnie z europejskimi strategiami i planami dotyczącymi procedur lotu, zastosowanie sensora GNSS jest podstawą dla zapewnienia nawigacji i wdrażania nowoczesnych technologii w tym zakresie.Ponadto, 28 lutego 2013 roku, PAŻP zawarła umowę o współpracy z European Satellite Services Provider. Porozumienie „EGNOS Working Agreement”, otwiera drogę do wdrożenia na polskich lotniskach i w polskiej przestrzeni powietrznej procedur opartych o nawigację satelitarną w Polsce.ESSP to instytucja wyznaczona przez UE do zapewnienia usług żeglugi powietrznej opartych o techniki satelitarne.

Zawarte porozumienie pozwoli PAŻP na bardziej dokładne modyfikacje właśnie ogłoszonych nowych, opartych o nawigację satelitarną, instrumentalnych procedur podejścia do lądowania na dziesięciu polskich lotniskach kontrolowanych.Podpisanie porozumienia EGNOS Working Agreement wpisuje się w logiczny ciąg prac prowadzonych w ramach projektów HEDGE i APV Mielec, w ramach których 14 i 15 marca 2011 roku na lotniskach w Katowicach i Mielcu wykonano loty eksperymentalne i podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym APV-I (LPV).Zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszymi informacjami na ten temat dostępnymi w naszym serwisie:– PAŻP demonstruje satelitarną przyszłość żeglugi powietrznej

14 i 15 marca 2011 roku na lotniskach w Katowicach, Krakowie i Mielcu, PAŻP przeprowadza eksperymentalne loty i podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym APV I. Eksperymentalne loty i lądowania będą pomoce w pracach nad procedurami APV dla Katowic, Krakowa, Mielca, Warszawy i Gdańska.

http://demopansa.pl/?lang=_pl&opis=wi%C4%99cej&id_wyslane=472


– PAŻP uczestniczy w trzech projektach wdrożeniowych GNSS

W ramach europejskich procedur konkursowych dotyczących finansowania z funduszy UE projektów badawczo-rozwojowych, PAŻP wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami, uzyskała potwierdzenie przyznania środków w następujących, opisanych poniżej projektach.

http://demopansa.pl/index.php?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=235


– EGNOS: DARMOWY SYSTEM WSPOMAGANIA SATELITARNEGO JUŻ DZIAŁA

http://demopansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=266oraz Prezentacjami PAŻP:

Nawigacja GNSS – procedury

Nawigacja GNSS: teoria i zastosowanie

Nawigacja GNSS – przepisy

Leave a Reply

Your email address will not be published.