Prowadzone były przez Dyrektora Wykonawczego SESAR Joint Undertaking, Patricka Ky oraz Dyrektora Departamentu Lotnictwa MI, Krzysztofa Kapisa.Podczas warsztatów przedstawiono założenia i aktualny stan prac nad realizacją SESAR, plany na przyszłość odnoszące się do wdrażania technologicznego komponentu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Ponadto przedstawiono zakres udziału podmiotów polskich w realizacji programu oraz możliwości włączenia się polskich instytucji naukowych i przemysłu w proces badawczo-rozwojowy wdrożenia projektu SESAR.Wśród zagranicznych uczestników spotkania znaleźli się m.in.: Chief Regulatory Affairs – SESAR JU José Antonio Calvo Fresno, Principal Director ATM – Eurocontrol Bo Redeborn, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Carlos Pereira Martins, przedstawiciele firmy INDRA (dostawca rozwiązań technologicznych w zakresie ATM/CNS). Stronę polskią reprezentowali m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, PLL LOT, EuroLOT, P.P. “Porty Lotnicze”, Regionalnych Portów Lotniczych.W 2004 roku Komisja Europejska zapoczątkowała ambitną inicjatywę “Jednolitej Przestrzeni Europejskiej” – Single European Sky (SES), mającą na celu przezwyciężenie defragmentacji i ograniczeń w przepustowości przestrzeni powietrznej oraz służb żeglugi powietrznej na poziomie ogólnoeuropejskim. Jako część inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, SESAR (Single European Sky ATM Research) stanowi jej wymiar technologiczny. Projekt SESAR ma na celu wdrażanie modernizacji europejskiej infrastruktury kontroli ruchu lotniczego.Głównym celem projektu jest rozwój systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa i płynności w transporcie lotniczym w perspektywie kolejnych 30 lat.Więcej informacji na stronach:

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/air/sesar/sesar_en.htm

http://www.ulc.gov.pl/Źródło: www.mi.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.