Przedstawiciele Agencji podziękowali za rekordowe zainteresowanie prowadzonymi w minionym roku konsultacjami społecznymi. Dzięki licznym opiniom użytkowników, nierzadko zawierającym cenne wskazówki dla wypracowania kompromisowych rozwiązań, wdrażane projekty mogły uwzględniać szerokie spectrum potrzeb poszczególnych stron.W trakcie warsztatów, wśród szeregu poruszonych tematów, dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący Służby Informacji Powietrznej oraz panel poświęcony planowaniu lotów przy użyciu komercyjnych portali (CFSP – Computer Flight Plan Service Provider) w kontekście poprawności otrzymywanych przez Biura Odpraw Załóg planów lotu. Dodatkowo Agencja zaprezentowała swoje plany związane z udostępnieniem aplikacji Internetowej, wspierającej proces przygotowania do lotu oraz ich planowania w FIR EPWW zarówno przez komputery stacjonarne jak i platformy mobilne.Ponadto w trakcie warsztatów przedstawiono zmiany w przestrzeni, przyszłe kierunki zmian Strony Wojskowej w zakresie elastycznych struktur przestrzeni, wykorzystanie struktur FUA, edycję mapy VFR 2016, informacje o działaniach UE w zakresie harmonizacji wysokości przejściowej, statystyki FIS w sezonie letnim wraz z planami standaryzacji frazeologii, poruszono tematykę wdrażania procedur GNSS na lotniskach niekontrolowanych oraz rozwoju współpracy biznesowej z PAŻP.Wszystkim Państwu raz jeszcze serdecznie DZIĘKUJEMY za uczestnictwo w warsztatach oraz aktywny udział w dyskusjach w trakcie paneli oraz wiele merytorycznych opinii, które z pewnością przyczynią się do zwiększania jakości usług świadczonych przez PAŻP.Do zobaczenia na kolejnych Warsztatach.

PAŻP


Leave a Reply

Your email address will not be published.