W przyszłym roku, ze względu na mijający przyjęty przez PAŻP okres eksploatacji urządzeń nawigacyjnych wynoszący 15 lat, DS1 zostanie wyposażona w nowy system ILS. Urządzenie spełnia warunki techniczne dla kategorii III tzn. posiada bardziej rozbudowany system monitorowania emitowanego sygnału.Termin oddania do użytku nowej instalacji upływa 30 listopada 2011 i zbiega się z zakończeniem prac związanych z remontem drogi startowej DS1.

W 2013 na drugiej drodze startowej tj. DS3 rozpoczną się prace związane z wymianą drugiego systemu ILS, którego przyjęty okres eksploatacji również dobiega końca. Również ten system spełniać będzie wymogi techniczne kategorii III.Certyfikowanie operacji podejść do lądowania w kategorii wyższej niż I nie zależy wyłącznie od samego urządzenia ILS, ale również od infrastruktury lotniskowej m.in. odpowiednich świateł na drogach startowych oraz kołowania, czy zapewnienia przez zarządzającego portem odpowiednich służb zgodnie z międzynarodowymi przepisanymi.

Na podstawie danych z ostatnich lat, można powiedzieć, że na warszawskim lotnisku jedynie przez średnio 60 godzin mamy do czynienia z warunkami ograniczonej widzialności, które wymagały wprowadzenia wyższej kategorii niż pierwsza.Jedynie przez średnio 30 godzin rocznie warunki pogodowe wymagają podejść do lądowania w kategorii wyższej niż obecnie dostępna, druga.Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.