Głównym tematem konferencji oraz prowadzonej dyskusji było zwiększenie bezpieczeństwa pokazów lotniczych, w szczególności w akrobacji lotniczej. W trakcie prezentacji oraz dyskusji omawiano zarówno zagadnienia prawne, jak też organizacyjne, a także techniczne możliwości w zakresie monitoringu lotu samolotów i szybowców pozwalające na ocenę poziomu bezpieczeństwa wynikającego z przestrzegania nałożonych warunków wykonywania lotów.Dyskutowano również zagadnienie zapisów przygotowywanego rozporządzenia, a

także kwestię podejścia do tych regulacji, które wpływać będą przez kolejne

lata na lotniczą działalność w tym zakresie.W swojej prezentacji prezes PAŻP przedstawił statystyki i prognozy na temat

ruchu lotniczego w Polsce, w tym dane o “małym lotnictwie” General Aviation

(GA).PAŻP monitoruje GA dostępnymi metodami (np. ilością nawiązanych połączeń

radiowych oraz liczbą tzw. wielokrotnych podejść na lotniskach

kontrolowanych).Omówiono również kierunki doskonalenia współpracy branży lotniczej z ULC

oraz różnice pomiędzy prawnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w Polsce na tle

innych krajów.Plik prezentacji w formacie PDFWięcej informacji:http://www.aeroklub.poznan.pl/Sezon 2012 w segmencie lotnictwa ogólnego – podsumowanie PAŻPPodsumowanie EURO:

http://demopansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=713

http://demopansa.pl/http://www.azure.pansa.pl/wp-content/uploads/2019/11/Podsumowanie%20_EURO_12.07.2012.pdfPliki prezentacji przedstawiających uzyskane w poprzednich miesiącach roku 2012 wyniki na polskim niebie dostępne są w informacjach PAŻP z konferencji:

„Polski rynek w 2013 roku – rozwój, stagnacja czy kryzys?” – czwarte Aviation Breakfast – PwC

Leave a Reply

Your email address will not be published.