Kilkudziesięciu samorządowców, przedstawiciele urzędów marszałkowskiego i wojewódzkiego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, aeroklubów urbaniści oraz specjaliści z Kraków Airport wzięli udział w seminarium poświęconym rozwojowi lotnisk w Małopolsce. Celem spotkania zorganizowanego przez Kraków Airport i Zespół Polityki Przestrzennej UMWM było przybliżenie władzom gmin, które starają się o uruchomienie lotnisk małego ruchu lotniczego szczegółowych przepisów, związanych z uzyskiwaniem stosownych pozwoleń.Wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela prezentując najważniejsze założenia „Strategii transportu lotniczego województwa małopolskiego na lata 2008-2030” wymienił Nowy Targ, Nowy Sącz i Tarnów jako miejscowości, które aspirują do utworzenia lotnisk, obsługujących regularne połączenia lotnicze małymi samolotami. Ciepiela podkreślił, że tereny południowo-wschodniej Małopolski są dzisiaj wykluczone komunikacyjnie, a nowe lotniska rozwiązałyby te problemy. Zdaniem marszałka powinny one być partnerem dla krakowskiego portu i uzupełnieniem oferty międzynarodowej Kraków Airport. Marszałek podkreślił, że na razie nie do końca jest zdefiniowana rola lotniska w Tarnowie.

Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zwracał uwagę na wysokie koszty utworzenia i utrzymania lotnisk. Na 460 lotnisk w Europie prawie połowa to małe lądowiska. Jak podkreślił Banaszek tylko lotniska obsługujące powyżej miliona pasażerów rocznie są w stanie samodzielnie się utrzymać, mniejsze lądowiska skazane są na dofinansowanie, zaś Komisja Europejska pracuje nad regulacjami prawnymi, mającymi ograniczyć możliwości takiego wsparcia. Prezes PAŻP apelował do samorządowców, myślących o uruchomieniu lotnisk na ich terenie, by jak najszybciej zadbali o kwestie własnościowe. Radził także, by przygotować mapy przeszkód lotniczych, które są w przyszłości będą pomocne w planowaniu rozwoju zarówno lotnisk, jak i miast.Najbardziej zaawansowane są przygotowania do uruchomienia lotniska w Nowym Targu. Już w latach 30. XX w. ówczesne władze miasta wykupiły teren ok. 130 ha, na którym następnie uruchomiono lotnisko z trawiastą drogą startową. W r. 1997 lotnisko zostało skomunalizowane, obecnie pozostaje własnością gminy i jest zarządzane przez Aeroklub. Plany gminy zakładają budowę w dwóch etapach drogi startowej, płyty postojowej i terminalu pasażerskiego. Lotnisko byłoby przystosowane do lądowania samolotów typu ATR72. Eugeniusz Zajączkowski, zastępca burmistrza Nowego Targu podkreślał, że w pracach nad rozwojem lotniska zgodnie współpracują samorząd tatrzański i nowotarski, które mają zamiar powołać spółkę celową oraz liczą się z koniecznością pozyskania partnera prywatnego do realizacji tego przedsięwzięcia.

Autorem pomysłu utworzenia lotniska dla Sądecczyzny jest poseł Marian Cycoń, który już w r. 2005 jako burmistrz Starego Sącza rozpoczął starania w tej sprawie. Obecnie prace koncepcyjne nowego lotniska prowadzą wspólnie władze Starego i Nowego Sącza. Dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego, zarezerwowano prawie 130 ha pod lotnisko, bez żadnego głosu sprzeciwu, co podkreślił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Wybrana lokalizacja to teren niezagospodarowany, o dobrych warunkach nawigacyjnych, w niewielkiej odległości od rynku Starego Sącza, przy linii kolejowej. Planowana jest budowa drogi startowej do 1800 metrów (początkowo 1500 m, a następnie jej wydłużenie). Lotnisko miałoby przyjmować małe samoloty pasażerskie, ruch General Aviaton, taksówki powietrzne.

Nad lokalizacją i przeznaczeniem lotniska zastanawiają się władze Tarnowa. Według Krzysztofa Madeja, dyrektora Centrum Rozwoju Urzędu Miasta Tarnowa uruchomieniem lotniska jest zainteresowane środowisko tarnowskiego biznesu.W przypadku wszystkich projektów jest duże zainteresowanie samorządów współpracą z Międzynarodowym Portem Lotniczym.

Podczas seminarium specjaliści z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice przedstawili samorządcom zagadnienia związane z ograniczeniami występującymi przy inwestycjach około lotniskowych oraz regulacje dotyczące tworzenia planów generalnych dla lotnisk.Urszula Podraza

Rzecznik PrasowyMiędzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.