W pracach Komitetu stronie polskiej przewodniczył sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz (wiceprzewodniczący Komitetu). W jej skład wchodzili dyrektor Departamentu Lotnictwa MI – Krzysztof Kapis, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Krzysztof Banaszek, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Zbigniew Mączka, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ULC.Stronie litewskiej przewodniczył wiceminister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej, Rimvydas Va?takas (przewodniczący Komitetu). Towarzyszyli mu przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Oro Navigacija (litewska instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej) oraz przedstawiciele litewskich resortów obrony i spraw zagranicznych.Wśród podjętych decyzji znajduję się:Uzgodnienie angielskojęzycznej wersji dokumentu w celu rozpoczęcia prac nad wewnętrznymi uzgodnieniami międzyresortowymi oraz Parlamentarnymi:

“Baltic FAB Agreement” on the Establishment of the Baltic Functional Airspace Block between:

The Republic of Lithuania and The Republic of Poland.
Decyzja o utworzeniu Biura Projektu FAB:(…) Baltic FAB Strategic Committee approves updated structures of the Baltic FAB Project (Annex to this Decision). Baltic FAB Project Team is obliged to prepare Terms of Reference of the new Structure of the Baltic FAB Project no later than by 21st of May 2011. (…)Na posiedzeniu zrealizowano wszystkie przewidziane w planie prac tematy co pozwala optymistycznie patrzeć na proces tworzenia FAB-u Bałtyckiego i spełnienia wymogów UE.Kolejne posiedzenie zaplanowano na czerwiec 2011.Więcej zdjęć:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.