O czym należy pamiętać:

• Każdy, kto chce zostać kontrolerem ruchu lotniczego, musi liczyć się z długotrwałym i trudnym szkoleniem. Uprawnienia do zawodu muszą też być odnawiane, co dwa lata.

• W Polsce jedyną instytucją, która zajmuje się szkoleniem osób do tego zawodu, jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

• Średnio w naborze bierze udział ok. 1000 osób, z których finalnie do szkoleń przystępuje zaledwie 25.

• Rekrutacja na kurs składa się z następujących etapów: I. selekcja aplikacji; II. egzamin pisemny sprawdzający predyspozycje do zawodu oraz znajomość j. angielskiego; III. dwuetapowy egzamin komputerowy FEAST; IV. sesja Assessment Centre (testy psychologiczne, test z j. angielskiego, zadanie grupowe, wywiad kwalifikacyjny).

• Po testach: długie szkolenie. Po pozytywnym przejściu rekrutacji dana osoba przechodzi szkolenie składające się z dwóch części. Pierwsza to szkolenie teoretyczne. Kandydaci uczą się m.in. meteorologii, nawigacji, prawa lotniczego i bardzo ważnej frazeologii lotniczej. Oprócz tego szkolenie teoretyczne obejmuje zajęcia na symulatorach rzeczywistego ruchu lotniczego. Szkolenie teoretyczne trwa średnio siedem–osiem miesięcy i kończy się egzaminem przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną i uzyskaniem licencji kontrolera – praktykanta.

• Następnie odbywa się szkolenie praktyczne. Jest to praca na stanowisku operacyjnym pod opieką instruktora. Praktyka w zależności od wyboru, czy praktykant chce pracować w kontroli obszaru, zbliżania czy lotniska trwa około roku. Ten etap kończy się uzyskaniem licencji z uprawnieniem kontrolera ruchu lotniczego na konkretny organ kontroli ruchu lotniczego.Nie jest to jednak koniec nauki.

Uprawnienia kontrolera są odnawiane, co dwa lata. W trakcie odnawiania licencji weryfikowane są kompetencje kontrolera.Zapraszamy do pokonania tej drogi.Więcej informacji

Leave a Reply

Your email address will not be published.