Głównymi tematami Kongresu były zagadnienia związane z dynamiką rozwoju lotnisk istniejących oraz rozwojem lotnisk w początkowej fazie ich funkcjonowania.W ciągu pierwszego dnia Kongresu przedstawiono trendy w rozwoju lotnictwa pasażerskiego oraz plany strategiczne dotyczące docelowej sieci lotnisk komunikacyjnych w Polsce.Drugi dzień Kongresu poświęcony był tematyce zarządzania przestrzenią powietrzną i związanym z tym podnoszeniem przepustowości w transporcie lotniczym, również w odniesieniu do aspektów ekonomicznych i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem najnowszych informacji związanych z SESAR – nowej generacji systemem zarządzania ruchem lotniczym w Europie.Polska Agencję Żeglugi Powietrznej reprezentował Pan Piotr ZAWISZA, Dyrektor Biura Służb Technicznych wygłaszając prezentację: “SESAR, Pegasus-21, iTEC… Nowe technologie i standardy w dziedzinie systemów ATM dla Polski w kontekście Programu SESAR”.Prezentacja z konferencji

Leave a Reply

Your email address will not be published.