Informacje jakoby stan techniczny ILS zagrażał bezpieczeństwu ruchu lotniczego są nieprawdziwe.


Urządzenia było i jest w ciągłej sprawności technicznej.


Ruch lotniczy w polskiej przestrzeni powietrznej odbywa się bezpiecznie, w sposób niczym nie zagrożony.


Grzegorz Hlebowicz

Rzecznik Prasowy PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.