Z informacji ULC wynika, że ruch pasażerski był w ubiegłym roku mniejszy o 8,25 proc., a liczba operacji lotniczych – o 7,66 proc. Liderem spadków jest warszawskie Lotnisko im. F. Chopina (12,24 proc. mniej niż w 2008 r.), a na drugim biegunie znajduje się Rzeszów – Jasionka (wzrost o ponad 18 proc.). Efektem tego zjawiska jest wzrost udziału w rynku lotnisk regionalnych z 54,3 proc. w 2008 r. do 56,3 proc. w 2009 r.Liczba obsłużonych pasażerów w okresie I-XII 2008 r. oraz 2009 r.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Leave a Reply

Your email address will not be published.