Kontrola z 34 metrów

W ramach inwestycji wybudowana zostanie niemal 34-metrowa, siedmiokondygnacyjna wieża kontroli ruchu lotniczego o ciekawym, oryginalnym kształcie. Podstawę wieży stanowić będzie żelbetowy, trzykondygnacyjny budynek techniczno-administracyjny z częścią podziemną. Wyróżniającym się elementem konstrukcji wieży będzie żelbetowy trzon. Znajdzie się w nim winda oraz szachty instalacyjne, a także sala operacyjna – centralne miejsce sprawowania kontroli nad ruchem powietrznym. Ta część będzie również spełniać funkcję socjalno- wypoczynkową. Na szczycie wieży powstanie taras. Całość została zaprojektowana w formie nachodzących na siebie stożków.

Inwestycja przewiduje również realizację budynku technicznego, ogrodzenia terenu, masztów flagowych, oświetlenia, instalacji telekomunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych i parkingów o powierzchni 2,8 tys. m². Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów wyniesie niemal 2,5 tys. m², a kubatura: części naziemnej ponad 12,5 tys. m³, części podziemnej – 1,2 tys. m³.

– Zakończenie budowy nowej wieży kontroli ruchu lotniczego nastąpi za rok. Następnie, obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny system zapewniający sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie nadzoru lotów. Nasze inwestycje są motywowane ciągłą troską o utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego – mówi Krzysztof Kapis – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Korzyści płynące z inwestycji

Inwestycje w infrastrukturę nawigacyjną w Polsce są odpowiedzią na wyzwania wynikające z ciągle rosnącego ruchu lotniczego na polskim niebie. W okresie od początku 2013 roku do połowy listopada (pierwsze 46 tygodni), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obsłużyła ponad 619 tysięcy operacji lotniczych. Stanowi to wzrost ruchu lotniczego o 2,4 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, w ramach programu “Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”.Wdrożenie programu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” będzie miało znaczący wpływ na modernizację infrastruktury nawigacyjnej w Polsce. Inwestycje wchodzące w skład programu “Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” , zostały przeanalizowane przez EUROCONTROL pod kątem ich zgodności z Single European Sky („SES”). Po przeglądzie inwestycji, EUROCONTROL uznała, że są to inwestycje właściwe i zgodne z celami Single European Sky („SES”) oraz „Planem implementacji SES dla Polski”.

Korzyści płynące z budowy nowej poznańskiej wieży kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym będą miały charakter długofalowy, obejmując wszystkich interesariuszy polskiego sektora lotniczego (w szczególności linie lotnicze oraz pasażerów).

Poznańska inwestycja podniesienie bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ruchu okołolotniskowego oraz ruchu naziemnego na Ławicy. Istotnym elementem tej inwestycji jest nowy ośrodek radiokomunikacyjny, który będzie zapewniać utrzymanie kontaktu między samolotami a kontrolą naziemną.

– Decyzja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wpisuje się w infrastrukturalny rozwój poznańskiego lotniska. Budowa nowoczesnego ośrodka kontroli ruchu to najlepsze uzupełnienie zrealizowanych tu ostatnio inwestycji. Rozbudowane powierzchnie lotniskowe oraz terminal, a wkrótce nowa wieża, ugruntowują pozycję Ławicy jako w pełni zmodernizowanego, europejskiego portu lotniczego. Wyrażamy ogromne zadowolenie ze współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, nieustannie podejmującej działania zapewniające jak najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego – mówi Mariusz Wiatrowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.Więcej w komunikacie prasowymNa zdjęciu: akt erekcyjny podpisują (od prawej) Krzysztof Kapis Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski

Leave a Reply

Your email address will not be published.