Dane o stanie sygnału GPS będą gromadzone i utrzymywane przez cztery tygodnie.

Umową obowiązywać będzie przez rok i przewiduje, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie:

– prowadzić rejestrację danych z satelitów GPS;

– przechowywać na serwerach systemu ASG-EUPOS zarejestrowane dane przez okres przynajmniej czterech tygodni od dnia ich zarejestrowania;

– udostępniać zarejestrowane dane na żądanie PAŻP przez okres, co najmniej czterech tygodni;

– udostępnianić PAŻP informacje o aktualnej dostępności obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS w ustalonych odstępach czasu.Ponadto Główny Geodeta Kraju zapewni PAŻP dostęp do danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS– Dostępność powyższych danych jest jednym z warunków udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w nawigacji – podkreślił Krzysztof Banaszek prezes PAŻP– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej staje się kolejnym instytucjonalnym użytkownikiem systemu ASG-EUPOS, budowanego pierwotnie dla przedsiębiorców – zaznaczyła Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju.
Zgodnie z zaleceniem Załącznika 10 ICAO Kraj, który zatwierdził operacje oparte o GNSS powinien zapewnić, że dane odpowiednie dla tych operacji będą rejestrowane. Dane te są głównie przeznaczone do wykorzystania w badaniach wypadków i incydentów lotniczych. Mogą być także wykorzystywane w okresowych potwierdzeniach, że dokładność, wiarygodność, ciągłość i dostępność sygnału są utrzymywane w granicach wymaganych dla zaaprobowanych operacji.

PAŻP planuje wykorzystanie systemu GPS wspartego przez pokładowy system ABAS, jako sensora nawigacyjnego do wsparcia operacji PRNAV w TMA Warszawa.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Jej zadaniem jest zarządzanie przestrzenią powietrzną poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.W 2011 roku PAŻP obsłużył około 640 tysięcy operacji lotniczych. Temu historycznemu rekordowi liczby operacji lotniczych towarzyszył inny rekord. Rekordowa, jakość naszych usług mierzona punktualnością! Tylko 0, 7 minuty opóźnienia na lot.Dodatkowych informacji udziela:

Grzegorz Hlebowicz

rzecznik prasowy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

tel. 0-22 574 67 74, 0 609 501 241,

e-mail: rzecznik@pansa.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.