Wśród składających kwiaty, oprócz przedstawicieli PAŻP, był także dowódca gen. broni pil. Lech Majewski wraz z żołnierzami i pracownikami wojska Dowództwa Sił Powietrznych dowódcy Sił Powietrznych. Obecni byli również gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński zastępca dowódcy SP-szef Sztabu oraz gen. bryg. pil. Jan Śliwka dowódca Centrum Operacji Powietrznych. Na Powązki przybył także gen. bryg. pil. w st. spocz. Roman Harmoza ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Kwiaty zostały złożone na grobach gen. Franciszka Gągora, gen. pil. Andrzeja Błasika, gen. bryg. pil. Jerzego Piłata, ppłk. pil. Roberta Grzywny, ppor. Andrzeja Michalaka, a także Barbary Maciejczyk i Natalii Januszko.Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sp.mil.plFot. chor. Jerzy Jabłoński

Leave a Reply

Your email address will not be published.