Prace nad rozwiązaniem problemu wylewającego się na obszary Michałowic, Ursusa, Pruszkowa i Piaseczna hałasu prowadzone były przez Agencję wspólnie z przedsiębiorstwem Porty Lotnicze – zarządzającym Lotniskiem Chopina.Aby zminimalizować uciążliwości hałasowe w strefach poza Obszarami Ograniczonego Użytkowania konieczne było wykonanie licznych testów i odejście od stosowania przez załogi samolotów konwencjonalnych technik nawigacji na rzecz bardziej precyzyjnych rozwiązań – nawigacji opartej o wykorzystanie systemu GNSS (Global Navigation Satellite System).Dotychczas używana, w procedurze odlotu według wskazań w (SID), konwencjonalna technika nawigacji charakteryzowała się mniejszą dokładnością, co ma duże znaczenie w przypadku startujących statków powietrznych, ponieważ odchylenia położenia statków powietrznych (będących na niewielkiej wysokości nad terenem) od trasy nominalnej procedury SID powodują przesunięcia ruchu lotniczego w stosunku do założeń przyjętych dla Obszarów Ograniczonego Użytkowania.

Efektem tego były pojawiające się skargi mieszkańców Michałowic, Piastowa, Ursusa, Pruszkowa i Piaseczna.

W okresie maj-czerwiec obowiązywały tymczasowe procedury SID dla startów w kierunku zachodnim w stronę Piastowa/Ursusa (kierunek 29) Po zakończonych testach i analizie zebranych danych z systemu monitoringu hałasu lotniczego wybrano do wdrożenia na stałe rozwiązanie, dzięki któremu trasy procedur SID będą dostosowane do przebiegu tras nominalnych przyjętych do wyznaczenia OOU.

Ostateczne wdrożenie operacyjne nowych procedur dla startów w zachodnim kierunku kierunek 29) planowane jest na 17 września 2015 r. W kolejnych miesiącach wprowadzone zostaną zmodyfikowane procedury dla pozostałych kierunków dróg startowych Lotniska Chopina w Warszawie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.