Zaawansowanie finansowe wynosi 45% wartości umownej inwestycji.

Umowny termin zakończenia robót budowlanych przypada na koniec lipca 2012 r., po czym nastąpi zgłoszenie zakończenia budowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i w sierpniu planowane są odbiory mające na celu uzyskanie zgody na użytkowanie. Kolejnym etapem są dostawy urządzeń wyposażenia operacyjnego obiektu.


Zgodnie z założonym harmonogramem realizacji projektu uruchomienie operacyjne TWR Rzeszów planowane jest w maju 2013 r.Historia inwestycji

8 lipca 2011 r. Pan Krzysztof Banaszek – prezes PAŻP – podpisał umowę na budowę nowej wieży kontroli ruchu lotniczego, która służyć będzie obsłudze rzeszowskiego lotniska. Umowa określiła termin realizacji inwestycji na 49 tygodni od dnia rozpoczęcia inwestycji czyli koniec lipca 2012 roku i cenę 14.703.722,52 zł. Względem wcześniejszych szacunków kosztu inwestycji zawartych w dokumentacji projektowej, w wyniku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności ponad 4 mln zł.Opis inwestycji

Obiekt TWR zostanie zbudowany na działce o powierzchni 3604 m2. Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy służb kontroli ruchu lotniczego.

W pracy kontrolerów niebagatelne znaczenie ma zarówno położenie, jak i wysokość, na której znajduje się ich stanowisko pracy. Wieża kontroli ruchu lotniczego powstanie tuż obok kompleksu innych inwestycji infrastrukturalnych wdrażanych w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”.

Poziom operacyjny wieży zaprojektowano na wysokości 27,6 m n.p.t., a sama wieża będzie miała wysokość 33 m n.p.t.

Zadanie inwestycyjne TWR Rzeszów umieszczone zostało w harmonogramie zadań do zrealizowania w ramach Projektu PAŻP o nazwie “Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” znajdującego się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nr POIiŚ 6.3-1.

Projekt jest przewidziany do dofinansowania w ramach tego programu, Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6,3 – Rozwój sieci lotniczej TEN-T.Podstawowe parametry budynku:

• powierzchnia użytkowa: 1738,64 m2 ;

• kubatura brutto: 9888,10 m3 ;

• powierzchnia zabudowy: 685,33 m2 .Komunikat prasowyFot. Jakub Tobrucki

Leave a Reply

Your email address will not be published.