Gałąź ta jest niezwykle innowacyjna technologicznie, technicznie i organizacyjnie. Wykorzystując rozwiązania innowacyjne staje się przyjazna środowisku naturalnemu, wkomponowując się w zrównoważony rozwój. Odnotowywany wzrost przewozów pasażerskich i towarowych możliwy jest dzięki inwestycjom w infrastrukturę transportu lotniczego, a także postępującym procesom liberalizacyjnym, deregulacyjnym i nowelizacji prawa lotniczego.

Leń

Leave a Reply

Your email address will not be published.