Znajdujący się w uzgodnieniach międzyresortowych projekt zakłada, że “ASAR ma działać w oparciu o wyodrębniony w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) ośrodek koordynacji, a lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze zapewni minister obrony narodowej. I tak, prezes PAŻP i Dowództwo Sił Powietrznych w MON mają oddelegować do nowej służby swoich pracowników i żołnierzy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.