Tegoroczną edycję szkolenia obronnego zrealizowano we współpracy z Dowódcą Skrzydła Lotnictwa Transportowego w obiektach Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.Zgodnie z harmonogramem szkolenie zrealizowano w dwóch częściach:

1) część teoretyczna (wykłady, prezentacje i dyskusja) – dzień pierwszy;

2) część praktyczna – rola, zadania, posiadany sprzęt i możliwości szkoleniowe oraz obszary współpracy cywilno – wojskowej – zrealizowana w całości przez Dowództwo 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego – dzień drugi.W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele kierowniczej kadry MI, ULC, PAŻP, PPL, LOT, oraz zaproszeni wykładowcy z RCB, CAT, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP i Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.W czasie szkolenia Prezes PAŻP zaprezentował zagadnienie „Prognozowanie zmiany w wykorzystywaniu przestrzeni powietrznej w ramach budowy BALTIC-FAB”. W trakcie wykładu przedstawiono historię SES, SES II oraz koncepcji FAB-ów, obecny stan prac nad FAB-ami w Europie, aktualne wyniki analiz dotyczących FAB Baltic, w którym uczestniczy Polska, w szczególności w zakresie zagadnień przestrzeni powietrznej oraz służb ATS. Ponadto zaprezentowane zostały inne obszary działań PAŻP prowadzące do zapewnienia wysokiego standardu i efektywności usług ATM/CNS (instalacja systemu Pegasus-21, prowadzone inwestycje w obszarze urządzeń nawigacyjnych i łączności radiowej oraz inwestycje obiektowe).W trakcie szkolenia, poza zajęciami praktycznymi, omawiano również następujące zagadnienia:

1. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa – zmiany w systemie planowania operacyjnego.

2. Polityczno-militarne znaczenie Szczytu NATO w Lizbonie dla regionu Europy Środkowej i pokoju światowego.

3. Identyfikacja obszarów współpracy Sił Powietrznych i lotnictwa cywilnego RP.

4. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w świetle Raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

5. System reagowania państwa na zagrożenia terrorystyczne.

6. Centralny Port Lotniczy w Polsce – rola i znaczenie dla rozwoju branży lotnictwa cywilnego w kraju i pozycji na rynku międzynarodowego transportu lotniczego.

7. Plan kontroli przestrzeni powietrznej – potrzeby i wymagania strony wojskowej.

8. Gospodarcze i militarne znaczenie regionu gnieźnieńsko-powidzkiego. Tradycje narodowo wyzwoleńcze.

9. Wojskowe lotnictwo transportowe, przeznaczenie, zasadnicze zadania, zasady wykonywania lotów operacyjnych, możliwości współpracy z lotnictwem cywilnym.Na podkreślenie zasługuje doskonała organizacja szkolenia i jego merytoryczne przygotowanie, co w ocenie PAŻP było możliwe dzięki zaangażowaniu ekspertów ULC. Szkolenie pozwoliło na wymianę poglądów oraz omówienie aktualnych zagadnień dotyczących współpracy poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań obronnych.Prezentacja PAŻP dostępna jest w postaci plikuZdjęcie: ULC

Leave a Reply

Your email address will not be published.