PAŻP zakończyła serię szkoleń z obsługi oprogramowania PLanning eXtensions (PLX) w najnowszej wersji 2.8 dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej (m.in. AIP Polska, NOTAM, eTOD). Szkolenie dla 42 osób z krajowych portów lotniczych po raz pierwszy zostało przeprowadzone zdalnie w formie e-learningu przy wykorzystaniu wdrażanych w PAŻP rozwiązań informatycznych Microsoft Teams.

Ponadto, w dniach 28-30 października br. realizowane jest 3-dniowe szkolenie odświeżające z zagadnień związanych z AIS/AIM oraz ADQ (Aeronautical Data Quality) a na 9-13 grudnia br. przyjmowane są zapisy na 5-dniowe szkolenie wprowadzające ADQ zgodnie z wymogiem nałożonym na dostawców danych Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 73/2010.

Wskazane rozporządzenie ustanawia wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych w zakresie dokładności, rozdzielczości i spójności, których przestrzeganie pozostaje wspólnym zadaniem służby informacji lotniczej oraz dostawców danych. Wydawane przez PAŻP certyfikaty ukończenia szkolenia są uznawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i potwierdzają spełnienie przez dostawców danych obowiązku przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie dostarczania danych.

Szkolenia PLX i ADQ są częścią rozwijanego programu szkoleń komercyjnych PAŻP. Zapisy prowadzone są przez Dział Rozwoju Biznesu pod adresem e-mail: business@pansa.pl.