Podczas spotkania szef BBN rozmawiał z prezesem Agencji Krzysztofem Kapisem m.in. o zadaniach i perspektywach rozwoju PAŻP, jej współpracy z Siłami Zbrojnymi w zakresie współużytkowania przestrzeni powietrznej, a także technologiach wdrażanych w obszarze zarządzania przestrzenią powietrzną.Dyskutowano także o pracach badawczych nad technologiami bezzałogowymi czy realizacji międzynarodowego programu SESAR (Single European Sky ATM Research), który ma na celu opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji ­– zapewniającego bezpieczeństwo transportu lotniczego w całej Europie w długim horyzoncie czasowym.Szef BBN zapoznał się także ze stanowiskami operacyjnymi służb ruchu lotniczego, a także funkcjonowaniem centrum koordynacyjnego programu Rady NATO-Rosja CAI (Cooperative Airspace Initiative) służącej m.in. zapobieganiu atakom terrorystycznym z użyciem cywilnych samolotów.Więcej informacji i zdjęć z wizyty w PAŻP na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.Żródło (tekst i zdjęcie): Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Leave a Reply

Your email address will not be published.