W piątek, 28 stycznia br., wszystkie podmioty zaangażowane w pracę Portu Lotniczego Poznań – Ławica podpisały umowę wprowadzającą na poznańskim lotnisku System Wspólnego Podejmowania Decyzji (CDM – Collaborative Decission Making). Fundamentem systemu CDM jest jednolita platforma podziału oraz przepływu – pomiędzy poszczególnymi partnerami – pełnej informacji na temat obsługi samolotów w rejonie lotniska (lądowanie, obsługa naziemna, start).„CDM pozwoli na bardziej efektywne wykorzystaniu zasobów lotniskowych” – powiedział Prezes PAŻP Krzysztof BanaszekBezpośrednim wynikiem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększone wzajemne zaufanie partnerów działających w CDM. Dokładniejsza i pełniejsza informacja o sytuacji panującej na lotnisku, pozwoli wszystkim uczestnikom procesu na szybsze przewidywanie kolejności zdarzeń i pełne monitorowanie wszystkich operacji w obszarze lotniska.”„Zawarcie porozumienia dotyczącego tego Systemu to dla nas nie tylko duża satysfakcja, ale i korzyść ze współpracy pomiędzy wszystkim służbami na lotnisku – bieżąca wymiana informacji umożliwia szybkie reagowanie w sytuacjach zakłócenia ruchu pasażerskiego – powiedział Mariusz Wiatrowski, Prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica.Podstawą działania CDM jest ścisła współpraca wszystkich partnerów oraz przepływ niezbędnych informacji w całym procesie związanym z korzystaniem samolotu z lotniska – lądowanie, obsługa naziemna, odlot. CDM zakłada poprawę punktualności wykonania wszystkich tych operacji. Efektem działania CDM jest m.in. zmniejszenie zagęszczenia samolotów na płycie lotniska i drogach kołowania, przez co ruch samolotów odbywa się sprawniej. Powoduje to znaczne zmniejszenie ryzyka zakłócenia punktualności rejsów. CDM pozytywnie wpłynie również na ograniczenie kosztów ruchu naziemnego na lotnisku, a także na optymalne wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i efektywniejsze wykorzystanie zasobów firm handling’owych.CDM oznacza współpracę partnerów przy takich elementach obsługi operacji lotniczych jak:

– wyznaczenie optymalnych i dokładnych czasów kołowania samolotów,

– uaktualnianie planów lotów (przez wymianę odpowiednich depesz zawierających oczekiwany czas wylądowania, wykołowania, wyjścia z bloków i startu),

– obsługa przed startem (wspólne planowanie wyprowadzania samolotów ze stanowisk postojowych skracające czas oczekiwania bezpośrednio przed drogą startową, umożliwiające sprawniejsze wykonywanie startów).Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.). Naszym zadaniem jest poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.Komunikat prasowyNa zdjęciu: od lewej Prezes PAŻP – Krzysztof Banaszek, Prezes PL Poznań-Ławica – Mariusz Wiatrowski, Prezes POZ Airport Services – Leszek Cichy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.