Chciałbym w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej złożyć najlepsze

życzenia naszym współpracownikom, użytkownikom przestrzeni powietrznej oraz

wszystkim osobom, które codzienną praca zabiegają o przyszłość polskiego

lotnictwa.Niech mi będzie wolno, lotnikom cywilnym i wojskowym podziękować za

współpracę i życzyć dużo lotniczego szczęścia i bezpiecznych lotów.Pozostając z poważaniem,Krzysztof Banaszek

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Leave a Reply

Your email address will not be published.