Składając najlepsze życzenia naszym współpracownikom z IMiGW oraz wszystkim meteorologom, pragnę równocześnie podzielić się swoją refleksją.Klimat jest jednym z głównych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość naszego życia. To od pogody zależą: jakość i ilość plonów, żywności, zasobów wodnych, ale i bezpieczeństwo żeglugi powietrznej.Największym zagrożeniem dla żeglugi powietrznej jest wzrost intensywności oraz częstotliwości występowania burz i innych ekstremalnych zjawisk związanych z pogodą i klimatem.

Patrząc na pracę meteorologów z perspektywy PAŻP, chcę podkreślić ogromne znaczenie Ich pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa podróży lotniczychNiech mi będzie wolno życzyć narodowym służbie meteorologicznej sukcesów w pracy na rzecz zachowania klimatu dla przyszłych pokoleń.Pozostając z poważaniem,

Krzysztof BanaszekInformacja od IMiGW Obserwując pogodę w celu ochrony życia i mienia – obchody 50-lecia Światowej Służby Pogody

Leave a Reply

Your email address will not be published.