Według IATA w 2012 roku, w europejskim lotniczym ruchu pasażerskim zanotowano wzrost o 5,1 procent. Wzrósł również współczynnik sprzedaży oferowanych miejsc. W 2012 roku zajętych było 79,6 % oferowanych miejsc. W ubiegłym roku o prawie trzy procent spadły natomiast lotnicze przewozy towarowe.

Nieco inne dane za ubiegły rok podało AEA. W 2012 roku przewoźnicy lotniczy przewieźli 8,7 milionów pasażerów więcej niż w 2011 roku, co stanowi wzrost ruchu o 4,3proc.

O 1,7 punktu procentowego zwiększył się również współczynnik zajętych miejsc osiągając poziom 79,1 procent.

Więcej informacji w styczniowym Industry Monitor oraz na stronie http://www.eurocontrol.int

Leave a Reply

Your email address will not be published.