Styczniowe dane mogą być postrzegane, jako pozytywne dla dostawców usług nawigacji lotniczej, jednak wielu spośród nich w dalszym ciągu obsługuje mniejszą niż rok temu liczbę operacji lotniczych: ISAVIA (Islandia –19,95%), IIA (Irlandia – 10,05%), NATS (Wielka Brytania -9,12%). W tym gronie jest również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.PAŻP obsłużyła w styczniu tego roku ruch mniejszy o 0,66 procenta niż w styczniu 2009 roku, który należał do miesięcy najboleśniej dotkniętych przez kryzys.Chcąc ocenić wymowę tego spadku o 0, 66 procenta należy pamiętać, że jest to pogłębianie dna z 2009 roku.Informacja CANSO dotycząca danych ruchowych IFR za styczeń 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published.