Obok przedstawicieli instytucji i podmiotów branży lotniczej, w dyskusji udział wzięła Magdalena Jaworska prezes PAŻP oraz Janusz Niedziela wiceprezes PAŻP. Spotkanie było okazją do przedstawienie przez środowisko lotnicze opinii na temat kierunków prac nad strategią rozwoju rynku lotniczego w Polsce, w tym określeniu jej kluczowych elementów oraz zaakcentowaniu istniejących uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na jej przyszły charakter. Na spotkaniu przedstawiona została również Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa, omówione zostały także wyzwania dla polskiej branży powstałe w związku z nią.W trakcie spotkania podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit przedstawił zebranym stan prac resortu dotyczących zmian legislacyjnych oraz najważniejsze kierunki przyszłych działań w zakresie lotnictwa.Podsumowując dyskusję minister podziękował za żywą wymianę poglądów i opinii. Podkreślił, że ceni praktyczną wiedzę i uwagi uczestników oraz poprosił o zorganizowanie kolejnej takiej debaty ekspertów w poszerzonym składzie, m.in. o przedstawicieli przewoźników lotniczych, przemysłu lotniczego oraz pozostałych rodzajów transportu – drogowego i kolejowego.Obok kierownictwa resortu infrastruktury w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: kierownictwa departamentu lotnictwa MIiB, Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Sił Zbrojnych RP, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, portów lotniczych, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, PLL LOT oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz firm doradczych.Była to już 8 edycja śniadania lotniczego, a zarazem kolejna, którą współorganizowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Poprzednia edycja poświęcona dyskusji na temat projektu Centralnego Portu Lotniczego, odbyła się w czerwcu 2016 roku w siedzibie Agencji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.