ER- stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową w 2013 r. wynosi 150,20 PLNZgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiona przez PAŻP stawka opłaty trasowej ER, była analizowana przez Komisję Rozszerzoną Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, która zatwierdziła ją w proponowanej wysokości. Zatwierdzona stawka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.Stawka opłaty trasowej wynosi w 2013 roku 150,20 PLN.

Stawka opłaty trasowej została obniżona o 5,20 PLN w stosunku do wartości stawki obowiązującej w 2012 roku (155,40 PLN).Stawka ta podlega, co miesiąc ponownemu przeliczeniu na euro przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany euro na walutę krajową z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został wykonany lot. W styczniu 2013 roku wartość stawki jednostkowej opłaty za nawigację trasową wyniesie 36,56 EURWieloletnią praktyką Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest dbałość o utrzymanie konkurencyjności naszej trasowej opłaty nawigacyjnej. Jest ona jedną z najniższych stawek spośród państw członkowskich Unii Europejskiej.Średnia wartość tej stawki w Europie wynosi 52,17 euro.

Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej tylko Bułgaria, Portugalia, Grecja, Malta, Łotwa i Irlandia może pochwalić się niższą od polskiej ceną za usługi nawigacji trasowej.
TNC – stawka jednostkowa opłaty za nawigację terminalową w 2013 r. wynosi 812,38 PLN27 grudnia 2012 roku, Prezes ULC zatwierdził wysokość stawki jednostkowej opłaty za nawigację terminalową w wysokości 812,38 PLN.

Zatwierdzona stawka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Stawka terminalowa na 2013 rok – wynosi 812,38 PLN. Stawka ta, w związku z kosztami przygotowania i zapewnienia służb żeglugi powietrznej w nowych portach lotniczych uległa wzrostowi o około 4 procent w porównaniu ze stawką obowiązującą w 2012 r. (781,06 PLN).

Jednak należy zauważyć, że ten czteroprocentowy wzrost wartości stawki w skromnym stopniu niweluje znaczącą redukcję ceny za nawigację terminalową, która miała miejsce rok temu. Przypomnijmy że do końca 2011 roku stawka jednostkowa opłaty za nawigację terminalową wynosiła 1051,03 PLN.
W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich Prezes ULC utrzymał jedną strefę pobierania opłat za nawigację terminalową na 13 polskich lotniskach kontrolowanych.Z powodu braku wpisu lotniska Radom – Sadków do rejestru lotnisk cywilnych,

nie było możliwe uzyskanie zgody Prezesa ULC na włączenie tego lotniska do

strefy opłat za nawigację terminalową (TNC) poczynając od stycznia 2013 roku.

Uzgodniono możliwość włączenia radomskiego lotniska do strefy opłat za nawigację terminalową zaraz po wpisaniu lotniska do rejestru ULC w trakcie 2013 roku.

Do czasu tej zmiany ustalona przez Prezesa ULC jednostkowa stawka za nawigację terminalową będzie stosowana na trzynastu kontrolowanych portach lotniczych.Wspólną strefą pobierania opłat terminalowych w 2013 roku objęte zostaną następujące lotniska:

• Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA

• Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD

• Lotnisko Kraków – Balice / EPKK

• Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo / EPBY

• Lotnisko Katowice – Pyrzowice / EPKT

• Lotnisko Łódź – Lublinek / EPLL

• Lotnisko Poznań – Ławica / EPPO

• Lotnisko Rzeszów – Jasionka / EPRZ

• Lotnisko Szczecin – Goleniów / EPSC

• Lotnisko Wrocław – Strachowice / EPWR

• Lotnisko Zielona Góra – Babimost / EPZG

• Lotnisko Warszawa- Modlin / EPMO

• Lotnisko Lublin – Świdnik /EPLBPAŻP jest technicznie i kadrowo przygotowana do obsługi na polskich lotniskach ruchu kilkukrotnie wyższego. Im większa będzie liczba obsługiwanych operacji lotniczych, tym koszty owego bezpieczeństwa, zgodnie z normami prawnymi, będą rozkładać się na większą liczbę użytkowników przestrzeni powietrznej, a w konsekwencji stawki jednostkowe opłat za nawigację terminalową będą niższe.Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.