„O ile w pierwszej połowie roku dynamika obsługiwanych pasażerów zwiększała się (pomijając kwiecień), o tyle pod koniec roku nastąpiło dość wyraźne wyhamowanie”. – czytamy w komunikacie ULC.„Niestety ze spływających na bieżąco informacji wynika, że to wyhamowanie pogłębia się, zatem po pierwsze: w roku 2010 mieliśmy do czynienia z działaniem niskiej bazy statystycznej, a po drugie należy się spodziewać słabszego roku 2011 pod względem dynamiki obsłużonych pasażerów aniżeli było to w roku 2010.” – prognozuje ULC.Godnym zauważenia jest zjawisko wzrostu (z 79,5 do 85 pas.). średniej liczby pasażerów przypadająca na jedną operację.Wzrost wynika z kilkuletniej tendencji na rynku polskim – spadku liczby krajowych operacji lotniczych realizowanych mniejszymi statkami powietrznymi. Na wzrost tego współczynnika niebagatelny wpływ ma również rozwój ruchu czarterowego charakteryzującego się zarówno większymi statkami powietrznymi jak i wyższym współczynnikiem wypełnienia.Link do komunikatu ULC http://www.ulc.gov.pl

Tabela

Leave a Reply

Your email address will not be published.